Broszury edukacyjne

O licencjach i otwartych zasobach

  Anatomia wolnych licencji

Pozycja, która pomaga zrozumieć ideę wolnych licencji, którymi posługują się projekty Wikimedia, w tym Wikipedia. W publikacji wyjaśniono czym są licencje, jak z nich korzystać i omówiono najpopularniejsze rodzaje licencji.

(2012)

  Domena publiczna

Praktyczna broszura o domenie publicznej i zagadnieniach z nią związanych. Oprócz wprowadzenia w problematykę związaną z definiowaniem domeny publicznej i jej zasięgu (kurczenie się domeny publicznej), podkreślono wagę istnienia Domeny publicznej. Kluczowym elementem jest schemat wygasania praw autorskich i przechodzenia dzieła do zasobów Domeny. Dodatkowo broszura jest uzupełniona o przykłady praktycznego ustalania statusu prawnego dzieładla kilku wybranych przypadków, np. dla archiwalnego zdjęcia dziadka, herbu i logo Łodzi.

(2010)

  Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Przewodnik składa się rozdziałów: 1) Otwartość w edukacji 2) Otwarte Zasoby Edukacyjne 3) Wolne licencje 4) Domena Publiczna 5) Katalog OZE 6) Wyszukiwanie OZE 7) Publikowanie i wykorzystanie otwartych treści w serwisach web 2.0 8) Oznaczanie treści otwartymi licencjami 9) Dostępność zasobów w Internecie.

Kluczowym elementem przewodnika jest katalog serwisów otwartych zasobów edukacyjnych z podziałem na licencje. W przewodniku znajdują się także porady praktyczne dotyczące publikowania i oznaczania treści licencjami CC – m.in. schemat pozwalający określić gotowość do publikacji na CC, sposoby oznaczania licencją różnych typów plików, poprawnego znakowania treści licencją. Opisane zostały aplikacje ułatwiające poprawnie oznaczać autorstwo i licencją oraz sprawdzanie czy dany zasób został udostępniony na otwartych zasadach.

(2014)

Dwustronne anglojęzyczne

Logotypy zarejestrowane jako znaki towarowe

Zasady korzystania

Wytyczne identyfikacji wizualnej znaku Wikimedia

Poniższe grafiki są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Wikimedia Foundation i w kontekście towarowym nie można ich zatem używać bez zgody Wikimedia Foundation.

W granicach wyznaczonych przez prawo autorskie można z nich korzystać na zasadach licencji CC BY-SA 4.0. To zastosowanie nie może naruszać ich ochrony jako znaku towarowego.

Szczegółowe zasady korzystania są opisane na stronie: Trademark policy Wikimedia Foundation. Użycie tych znaków poza zakresem tych zasad wymaga skontaktowania się z Wikimedia Foundation.

Wikimedia Polska, Wikimedia Foundation

Logotyp Wersje graficzne Uwagi
 
Logo Stowarzyszenia Wikimedia Polska
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px Wersja bez podpisu nie jest logotypem Wikimedia Polska.
Logotyp Wersje graficzne Uwagi
 
Logo Wikimedia Foundation (horyzontalne)
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px Wersja horyzontalna
 
Logo Wikimedia (wertykalne)
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px Wersja wertykalna
 
Logo Wikimedia Foundation
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px Obecna wersja bez podpisu
 
Logo Wikimediów
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px Starsza wersja bez podpisu, baza logotypu Wikimedia Polska

Projekty Wikimedia

Wikipedia

Logotyp Wersje graficzne
 
Logo polskiej Wikipedii
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikipedii
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px

Wikimedia Commons, Wikidane

Logotyp Wersje graficzne
 
Logo Wikimedia Commons
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikimedia Commons
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikidanych
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikidanych
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px

Wikisłownik, Wikiźródła

Logotyp Wersje graficzne
 
Logo Wikisłownika
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wiktionary
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikiźródeł
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikisource
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px

Inne projekty Wikimedia

Logotyp Wersje graficzne Uwagi
 
Logo Wikibooks
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikibooks
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikicytatów
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikiquote
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikinews
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikinews
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikipodróży
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikivoyage
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo kaszubskiej Wikipedii
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo śląskiej Wikipedii
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo kaszubskiego Wikisłownika
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikispecies
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikispecies
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikiversity
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikiversity
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikimanii
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wikimanii
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Inkubatora
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Inkubatora
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo 100px
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px Logotyp Meta-Wiki
 
Logo społecznościowe
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px Logotyp społeczności Wikimedia, dostępny w domenie publicznej. Może być dowolnie modyfikowany i używany, w szczególności jako logotyp działań społeczności Wikimedia.
 
Logo MediaWiki
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo MediaWiki
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px Dostępny w domenie publicznej.
 
Logo {{{2}}}
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo {{{2}}}
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px

Logotypy niezarejestrowane jako znaki towarowe

Te logotypy nie zostały zarejestrowane (przez Wikimedia Foundation ani żaden inny podmiot) jako znaki towarowe. Nie podlegają one zasadom Trademark policy i mogą być swobodnie używane zgodnie z udzieloną przez ich twórców licencją.

Logotyp Wersje graficzne
 
Logo Wiki Lubi Zabytki
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wiki Loves Monuments
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px
 
Logo Wiki Loves Monuments
Wersja SVG. Wersja PNG: 200px, 500px, 1000px, 2000px

Materiały promocyjne

Zasady wysyłki

Jeśli organizujesz wydarzenie, np. warsztaty edytowania Wikipedii, możemy Ci dostarczyć materiały promocyjne. Prosimy określić liczbę potrzebnych materiałów, cel i sposób ich wykorzystania oraz podać adres, na jaki mają być wysłane.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
al. Jana Chrystiana Szucha 16, klatka 2, piętro 1, lok. 15
00-580 Warszawa
tel. +48 790 290 842
kontakt@wikimedia.pl

Zobacz też